Manuele therapie helpt bij hoofdpijn

Manuele therapie werkt goed bij chronische spierspanningshoofdpijn. De frequentie van hoofdpijn neemt niet alleen af, maar ook verbetert het dagelijks functioneren van deze patiënten.
Manueel therapeut René Castien, kwam tot deze conclusie. Hij promoveert op het onderwerp aan het VU Medisch Centrum.

Behandeling
Als je regelmatig hoofdpijn hebt, belemmert dit je dagelijks functioneren. Je presteert minder, je werk heeft eronder te leiden, dus een effectieve behandeling is nodig. Medicatie, fysiotherapie, stressmanagement en acupunctuur zijn voor deze vorm van hoofdpijn niet effectief gebleken.
Onderzoek van de laatste jaren laat zien dat spieren en gewrichten een belangrijke rol spelen bij het ontstaan en onderhouden van chronische hoofdpijn. Castien richtte zich met zijn onderzoek op manueel therapeutische behandelingen van de nek. Hij vergeleek deze behandeling met de gebruikelijke zorg door de huisarts.

Effect
Zowel direct na de behandeling als na een half jaar was de manuele therapie effectief bij chronische hoofdpijnklachten. Niet alleen het aantal hoofdpijndagen daalde, maar ook het dagelijks functioneren verbeterende.

fysiovdvegtHeeft u ook regelmatig last van hoofdpijn?
Heeft u vragen of wil u een afspraak maken neem dan contact op via onderstaande gegevens:
Tel: 038-4536128 of 06-10065203
Email: fysiotherapievandervegt@gmail.com