Sponsor baan 2…DenkDaden

Ruim drie jaar is Martijn als zelfstandig ondernemer werkzaam onder de naam DenkDaden. Martijn heeft met 16 jaar een rijke ervaring op het snijvlak van ICT en organisatie bij een startup, de overheid, MKB en grote (inter-)nationale bedrijven.

Informatie is het levensbloed geworden van menig onderneming. Door de komst van het internet, mobiele devices en digitalisering in het algemeen is de hoeveelheid beschikbare data astronomisch toegenomen.

Hierdoor zijn nieuwe soorten bedrijven ontstaan die data verzamelen, interpreteren, de betekenisvolle informatie gebruiken en soms zelfs verkopen.

Alle verkregen informatie biedt bestaande onderneming vooral de mogelijkheid het business-model te ondersteunen en te verbeteren.

Informatie over de verkopen kan inzicht geven in een veranderende klantbehoefte. Voorraadinformatie kan strak voorraadbeheer mogelijk maken en bijvoorbeeld levertijden verkorten of kosten besparen.

Financiële informatie kan helpen in het voorspellen van de kaspositie en kasbeheer verbeteren.

Als al deze informatie ook nog gecombineerd wordt met opkomende technologieën zoals big data of machine learning, worden de mogelijkheden bijna eindeloos.

Het verzamelen van al deze data en er betekenisvolle informatie van maken op basis waarvan beslissingen genomen kunnen worden, vereist een goede analyse van het bedrijfsproces en een duidelijke visie over het uiteindelijke doel dat bereikt moet worden. Een juiste ICT-infrastructuur is hierbij een randvoorwaarde. De software die gebruikt wordt, moet de uiteindelijke functies leveren die het bedrijfsproces ondersteunen en het inzicht geven dat voor de bedrijfsvoering nodig is om het uiteindelijke doel te bereiken.

Martijn Siffels is ervaren in informatie-analyse en informatiemanagement. Hij kan ondersteunen bij de analyse en verbetering van de bedrijfsprocessen, het vormgeven van de bijbehorende bedrijfsfuncties en de selectie van mogelijke software-oplossingen.

Daarnaast kan hij helpen bij de vertaling van uw bedrijfsstrategie naar een informatieplanning of bij de inrichting van het ICT-beheer. Bij al deze werkzaamheden is er aandacht voor informatiebeveiliging en privacy.

http://www.denkdaden.nl/