Transitie naar nieuwe locatie – Victorium

Beste leden,

Zoals eerder al aangekondigd, gaan wij binnenkort verhuizen naar het prachtige sportcomplex Victorium, gevestigd aan de Boerendanserdijk 47 te Zwolle. Hierdoor zullen er op verschillende gebieden wijzigingen plaatsvinden. Welke wijzigingen dit zijn lees je hieronder.

Oud/ nieuw
De huidige locatie verandert van bestemmingsplan. Het sporten komt te vervallen en de locatie zal daarom voor andere doeleinden gebruikt gaan worden.

Aan de Boerendanserdijk gaan we verder in de racketsport. Daar ligt toch de ziel van ons bedrijf. Dat gaan we ook in de naam terugzien. We gaan verder als Squash & Padel Centrum Zwolle. We begrijpen dat we daarmee een aantal van jullie zullen verliezen. Dat vinden we jammer, maar wij denken dat dit een noodzakelijke stap is voor een succesvolle continuïteit van het bedrijf.

Wanneer?
Vanaf 1 november begint er een nieuwe situatie. De verhuizing zal gefaseerd plaatsvinden in de maand november. We zullen jullie hier en via de website en mail informeren hoe we de overgang gaan vormgeven.  Houdt daarom onze website en sociale media in de gaten of meld je aan voor onze nieuwsbrief als je dat nog niet hebt gedaan.

Squash
Zoals bovenstaand vermeld komen Squash en Padel centraal te staan.  Dat betekent onder andere een groei in het aantal squashbanen.  En dus meer mogelijkheden om te squashen. In de nabije toekomst wordt ook Padel toegevoegd.
We hopen natuurlijk alle squashers mee te nemen naar de nieuwe locatie. Er zal een voorstel worden gestuurd aan alle squashleden voor een nieuw abonnement.

Fitness
De fitness faciliteiten zoals jullie die nu van ons kennen en gewend zijn, zal bij Victorium niet meer plaatsvinden. Dit stopt per 1 november. Dit betekent dat leden die gebruik maken van de fitness het lidmaatschap kunnen wijzigen in een squash abonnement of opzeggen.

Leden welke kiezen voor een opzegging, krijgen natuurlijk restitutie voor de periode dat het lidmaatschap nog geldig is, na 1 november.

Groepslessen
Voor een aantal doelgroepen denkend aan onze senioren lessen, Skifit/Circuit training en spinning groepen worden er alternatieven aangeboden door andere partijen binnen Victorium. Daarover ontvangen de betrokken mensen separaat bericht.
Bent u nog niet op de hoogte van deze mogelijkheden, laat ons dit per mail weten, zodat u meegenomen wordt met deze informatie.

Combi leden
Binnen het pand van Victorium zullen er in de toekomst combinatie mogelijkheden zijn door een samenwerking met o.a. de Krachtcentrale en of Peppergym. Momenteel zijn deze mogelijkheden nog niet concreet, omdat genoemde partijen nog niet zover zijn dat ze open zijn binnen Victorium. De verwachting is dat dit op zijn vroegst in het eerste kwartaal van 2022 duidelijk wordt. 

Verlengen/ Wijzigen/ opzeggen
Leden kunnen zijn of haar lidmaatschap wijzigen/ opzeggen. Hiervoor vragen wij u langs te komen en het desbetreffende mutatieformulier in te (laten) vullen. Dit formulier kunt u tevens per email aanvragen. administratie@squashzwolle.nl.

Met bovenstaande informatie hopen we u meer duidelijkheid gegeven te hebben. Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij dit natuurlijk graag.

Met sportieve groet,

Dagmar Vermeulen

Algemeen Manager
Squash & Cardiofit Centrum Zwolle